Solidarnie dla transplantacji

„Solidarnie dla transplantacji” to kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Zdrowia realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji. By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność, bo leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Każdy z nas jest częścią tej metody – każdy za nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą.

Kampania kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie” (zobacz stronę i materiały poprzedniej kampanii).

Zaplanowane aktywności (m.in. kampania reklamowa w mass mediach, spotkania edukacyjne w szkołach, na uniwersytetach i w seminariach duchowych, spotkania ze specjalistami, wystawy, współpraca z samorządami, przygotowania do obchodów Europejskiego Dnia Donacji 2020) będą realizowane do końca 2020 roku.

Jesienią 2018 r. ruszyła szeroko zakrojona akcja edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów i alumnów. W całej Polsce, do końca 2020 roku odbędzie się ponad 400 spotkań – lekcji na temat transplantologii: historii polskiej medycyny transplantacyjnej, rodzajów przeszczepów, tematyki dawstwa, przebiegu transplantacji, życia z przeszczepem, akcentując ideę solidarności. Zagadnienia omawiane w trakcie spotkań zostały także przystępnie opracowane w formie materiałów edukacyjnych (aktywny PDF), które są przekazywane uczestnikom i pedagogom. Można także je pobrać >> tutaj <<.

Równolegle realizowane są spotkania edukacyjne w stacjach dializ – zarówno dla pacjentów i ich rodzin jak i dla personelu medycznego. W trakcie całej kampanii odbędzie się 112 takich spotkań. Ich realizacja ma kluczowe znaczenie dla potencjalnego zwiększenia liczby przeszczepów nerek od żywych dawców.

Jednym z elementów współpracy z lokalnymi samorządami jest ekspozycja dwóch wystaw poruszających tematykę leczenia przeszczepieniem i idei solidarności. Pierwsza instalacja prezentuje historię dokonań polskiej medycyny transplantacyjnej, przedstawioną na osi czasu, uzupełnioną nagraniami rozmów z przedstawicielami dawców, biorców i specjalistów. Mobilność wystawy pozwala jej swobodnie podróżować  i odwiedzać miasta w całej Polsce. Dotychczas można było ją oglądać w Warszawie, Kielcach i Legnicy, a w najbliższym czasie będzie w Olsztynie, Ostródzie i Bydgoszczy. Szczegółowe informacje o lokalizacji wystawy będziemy na bieżąco publikować w zakładce Aktualności.

Druga wystawa powstanie w pierwszej połowie 2019 roku i także odwiedzi wybrane polskie miasta.

Wraz ze startem kampanii rozpoczęto przygotowania do obchodów Europejskiego Dnia Donacji 2020. Polska kandyduje do roli gospodarza tego wydarzenia. Więcej informacji – wkrótce.

Niniejsza strona internetowa „zgodanazycie.pl” ma uzupełniać działania informacyjno-edukacyjne kampanii, stanowiąc przystępne kompendium wiedzy. Można tu znaleźć kluczowe informacje o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą (zarówno za życia jak i po śmierci), jakie są rodzaje przeszczepów, opis procesu oczekiwania na przeszczep i sytuacji biorcy po przeszczepie, a także historię polskiej medycyny transplantacyjnej. Zachęcamy także do pobrania materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat leczenia przeszczepami, m.in. kompendium „Transplantacja nerki”, broszury, ulotki czy plakaty (wszystkie materiały można znaleźć poniżej). Zachęcamy także do zapoznania się z listą pomocnych placówek i instytucji oraz aktualnymi informacjami o wydarzeniach w ramach kampanii.

Działania komunikacyjne Kampanii uzupełniają tematyczne posty publikowane w mediach społecznościowych (dzięki wsparciu partnerów, m.in. Poltransplantu). Kampanię uzupełnia realizacja trzech fal badań sondażowych dotyczących wiedzy Polaków o przeszczepach, znajomości polskiego prawodawstwa i postaw wobec dawstwa.

Realizatorem kampanii jest Fabryka Komunikacji Społecznej, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Materiały do pobrania

Transplantacja nerki - kompendium dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego

Kompendium „Transplantacja nerki – kompendium dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego” pod redakcją dr n. med. Aleksandry Woderskiej-Jasińskiej oraz prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Włodarczyka

Pobierz kompendium jako plik PDF

Broszura informacyjna kampanii „Solidarnie dla transplantacji"

Pobierz broszurę jako plik PDF

Ulotka informacyjna na temat leczenia przeszczepami i żywego dawstwa nerki

Pobierz ulotkę jako plik PDF

Plakat na temat leczenia przeszczepami

Pobierz plakat jako plik PDF

Ulotka kampanii „Solidarnie dla transplantacji"

Pobierz ulotkę jako plik PDF

Plakaty kampanii „Solidarnie dla transplantacji"