Historia polskiej medycyny transplantacyjnej

Polska transplantologia rozwija się od ponad 50 lat! Przez ten czas z sukcesem wprowadzane były przeszczepienia kolejnych narządów.

Najważniejsze daty dla polskiej transplantologii to:

1965 r., Wrocław

– pierwsza próba przeszczepienia nerki.

26 stycznia 1966 r.,
Warszawa

– pierwsze udane przeszczepienie nerki. Wykonał je prof. Jan Nielubowicz, z zespołem chirurgów (dr n. med. Waldemar Olszewski, dr Wojciech Rowiński, prof. zw. dr hab. med. Jerzy Szczerbań) i we współpracy z nefrologiem, prof. Tadeuszem Orłowskim. Dawcą była zmarła na skutek urazu głowy kobieta. W tym samym roku przeprowadzono w Warszawie pierwsze udane przeszczepienie nerki od żywego dawcy. Od tego czasu do końca 2017 r. w Polsce przeszczepiono 23 572 nerek, w tym 821 od żywego dawcy.

1969 r., Łódź

– pierwsza próba przeszczepienia serca.

5 listopada 1985 r.,
Zabrze

– pierwsze udane przeszczepienie serca. Wykonał je prof. Zbigniew Religa przy asyście prof. Andrzeja Bochenka, dr. Jerzego Wołczyka, prof. Mariana Zembali oraz dr. n. med. Bogusława Ryfińskiego. Dziś serce przeszczepia się w sześciu ośrodkach. Od 1985 r. wykonano w Polsce łącznie 2471 przeszczepień serca.

1987 r., Szczecin

– pierwsza próba jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki.

1987 r., Szczecin

– pierwsza próba przeszczepienia wątroby.

1988 r., Warszawa

– pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki. Operacja była wykonana pod kierunkiem prof. Jacka Szmidta, przy współpracy z dr. Krzysztofem Madejem, dr. Sławomirem Frunze i Sławomirem Nazarewskim.

1990 r., Warszawa

– pierwsze udane przeszczepienie wątroby (u dziecka) dokonane zostało przez prof. Piotra Kalicińskiego w Centrum Zdrowia Dziecka.

1994 r., Warszawa

– pierwsze udane przeszczepienie wątroby u dorosłego biorcy. Wykonano je pod kierunkiem prof. Andrzeja Karwowskiego, a operatorami byli prof. Bogdan Michałowicz oraz doc. Jacek Pawlak. Obecnie przeszczepienia wątroby wykonywane są w dziewięciu ośrodkach w Polsce. Do 2017 r. wykonano łącznie 4551 przeszczepień.

1998 r., Zabrze

– pierwsze przeszczepienie pojedynczego płuca wykonał prof. Marian Zembala z zespołem. W Polsce jest obecnie sześć ośrodków przeszczepiających płuca. Do końca 2017 r. wykonano 218 takich operacji.

1999 r., Warszawa

– pierwsze przeszczepienie części wątroby pobranej od żywego dawcy. Wykonali je prof. Piotr Kaliciński oraz prof. Marek Krawczyk.

2001 r. Zabrze

– pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie płuc i serca zostało przeprowadzone pod przewodnictwem prof. Mariana Zembali.

2001 r., Warszawa

pierwsze wielonarządowe przeszczepienie jelita i wątroby wykonane przez prof. Piotra Kalicińskiego w Centrum Zdrowia Dziecka.

2004 r., Warszawa

pierwsze udane przeszczepienie trzustki u osoby z uprzednio przeszczepioną nerką wykonane przez prof. Marka Durlika.

2005 r., Zabrze

– pierwsze przeszczepienie obu płuc to osiągnięcie dr. Yoshiya Toyoda w zespole prof. Mariana Zembali.

2006 r., Trzebnica

– pierwsze przeszczepienie kończyny górnej przeprowadził zespół pod kierunkiem prof. Jerzego Jabłeckiego.

2008 r., Warszawa

pierwsze przeszczepienie wysepek trzustkowych wykonane przez prof. Andrzeja Chmurę.

2013 r., Gliwice

– pierwsze przeszczepienie twarzy zostało wykonane przez prof. Adama Maciejewskiego. Dwa lata później w tym samym ośrodku  prof. Maciejewski dokonał pierwszego przeszczepienia narządów szyi.