Szpik

Rejestracja? To proste!

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku należy wybrać ośrodek najbliższy miejscu zamieszkania z listy ośrodków dawców szpiku (ODS) zamieszczonej na stronie:

http://www.szpik.info/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=98

lub

http://www.kcbtik.pl/?O%B6rodki_Dawc%F3w_Szpiku

a następnie umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwalifikacyjnego.

Każdy zgłaszający swoją gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach kwalifikujących go do wciągnięcia na listę:

Wciągnięcie na listę potencjalnych dawców szpiku wymaga oznaczenia antygenów HLA kandydata (daje to możliwość późniejszego ustalenia zgodności dawcy z konkretnym już biorcą), co wymaga pobrania próbki jego DNA. Istnieją na to dwa proste sposoby:

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku procedura odbywa się na koszt rekrutującego ośrodka dawców szpiku.

Ważne:  Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednej bazy. W poszukiwaniu dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3 rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.

Podstawowe kryteria dyskwalifikujące dawcę:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zostania potencjalnym dawcą szpiku zostaną one wyjaśnione przez lekarza podczas kwalifikacyjnej konsultacji medycznej.

Po zakończeniu wszystkich badań, co może trwać do kilku tygodniu, wynik tych badań i dane osobowe zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego POLTRANSPLANTU.

Co miesiąc rejestr POLTRANSPLANTU wysyła wyniki HLA dawców do bazy światowej BMDW (Bone  Marrow Donor Worldwide).

Co potem?

Jeżeli dawca jest wstępnie zgodny z pacjentem, rozpoczyna się kolejny etap , tj. procedura doboru.

Procedura doborowa polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu zgodności antygenowej dawcy z chorym, co wiąże się z:

Jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się procedura pobrania komórek krwiotwórczych (tzw. Work-Up), czyli ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w jednym z ośrodków pobierających najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej.

Pobranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia odbywa jedną z dwóch metod:

- ambulatoryjnie, bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego, przez separację komórek macierzystych z krwi obwodowej (pobranie z krwi obwodowej), najczęściej 2 separacje odbywają się przez dwa kolejne dni, dawca nie musi być hospitalizowany. Pobranie z krwi obwodowej wymaga przygotowania dawcy – mobilizacji komórek macierzystych do krwi obwodowej;

- w znieczuleniu ogólnym z talerza kości biodrowej (pobranie szpiku), procedura jednorazowa, wymaga jednak 2-3 dniowej hospitalizacji dawcy.

Musisz pamiętać, że w momencie rozpoczęcia procedury pobrania komórek, życie biorcy zależy od Ciebie. Przed przeszczepieniem musi on zostać przygotowany do przyjęcia komórek krwiotwórczych, co oznacza całkowite zniszczenie jego układu odpornościowego. Wycofanie się dawcy w tym momencie jest dla biorcy zagrożeniem życia.

Masz jeszcze wątpliwości jak zostać potencjalnym dawcą szpiku?

Obejrzyj animację edukacyjną!

 


Ministerstwo Zdrowia (logo)
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2001 — 2020 finansowany przez ministra zdrowia
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (logo)

Partnerzy kampanii

Polskie Stowarzyszenie sportu po transplantacji        ​Dawca.pl        Poltransplant      Polska unia medycyny transplantacyjnej     Stowarzyszenie Transplantacji serca        Bieg po nowe życie      Organiści

Wampiriada        Życie po przeszczepie                 Tak dla transplantacji          krwiodawcy.org          Pasjonaci ratownictwa