Biorca - Solidarnie dla transplantacji
Odtwórz film

Oni już zdecydowali

Poznaj historię tych osób, które zdecydowały się na bycie dawcą.

 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
  Przemysław Saleta
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
  Przemysław Saleta
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film

Dowiedz się najważniejszych informacji dotyczących przeszczepów

Droga do przeszczepienia

Wpis na Krajową Listę Oczekujących

Osoba, która wymaga przeszczepienia narządu, tkanek czy komórek, aby przeszczep otrzymać musi zostać zakwalifikowana do takiego leczenia w ośrodku transplantacyjnym i wpisana na Krajową Listę Oczekujących (KLO), którą prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”.

Wcześniej musi wykonać komplet badań, których wyniki lekarze przekazują do Poltransplantu. Co ważne, wyniki badań muszą być aktualne, by zapewnić biorcy jak największe bezpieczeństwo przeszczepienia.

Czas oczekiwania na przeszczep

Czas oczekiwania na przeszczep zależy w pierwszej kolejności od dostępności odpowiedniego dawcy, ale także od wielu czynników leżących po stronie biorcy. Są to: stopień zaawansowania choroby, aktualny stan zdrowia, wiek, masa ciała, grupa krwi. Dlatego jedna osoba może otrzymać przeszczep po kilku miesiącach, a inna będzie czekała kilka lat.

Najważniejsze czynniki, od których zależy przeszczep to: stopień zaawansowania choroby, aktualny stan zdrowia, wiek, masa ciała, grupa krwi.

W 2017 roku…

 • 330 dni to czas oczekiwania
  osób zakwalifikowanych do pierwszego
  przeszczepienia nerki

 • 690 dni tyle oczekiwały osoby zgłoszone
  do kolejnego przeszczepienia nerki

 • U osób oczekujących na rogówkę,
  statystyki były zbliżone
  - ok. 690 dni

 • Krócej, bo 193 dni oczekiwali
  chorzy zakwalifikowani
  do przeszczepienia płuc

 • Zaledwie (średnio) 4 dni
  - tyle oczekiwały osoby na przeszczepienie
  wątroby w trybie pilnym

Jak przebiega transplantacja?

Przeszczep musi być dla biorcy bezpieczny i służyć mu przez długie lata.

 • Badania dawcy
 • Decyzja o wykorzystaniu narządu
 • Badania biorcy
U dawcy (żywego lub osoby zmarłej) wykonuje się szereg szczegółowych badań pozwalających pomniejszyć ryzyko przeniesienia choroby do organizmu biorcy wraz z przeszczepem (np. wykluczyć nowotwór lub zakażenie wirusowe u dawcy), ocenić jakość przeszczepu i dobrać odpowiedniego biorcę np. pod względem genetycznym, tj. zgodności tkankowej.
O wykorzystaniu lub nie narządu, tkanek lub komórek do przeszczepienia decyduje lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. Wpisany na KLO chory czeka na telefon z informacją o tym, że czeka na niego przeszczep. Materiał do transplantacji może być dostępny zarówno w pobliskim szpitalu, jak i w odległej placówce. Wybrany do przeszczepienia biorca musi dotrzeć do ośrodka transplantacyjnego bez zbędnej zwłoki, ponieważ czas bezpiecznego przechowywania przeszczepu jest ograniczony.
Biorcę czekają jeszcze badania, które ostatecznie zadecydują, czy przeszczepienie będzie wykonane. Trwające zakażenie u biorcy, wyraźnie złe wyniki badań zmuszają transplantologów do odłożenia operacji u tego biorcy i wybrania innego z listy chorych oczekujących na Krajowej Liście Oczekujących. Jeśli natomiast wyniki badań są pozytywne, chory zostaje przygotowany do operacji.

Opieka nad biorcą w okresie po przeszczepieniu

Po udanym przeszczepieniu biorca pozostaje przez pewien czas w szpitalu. Co ważne, od teraz musi codziennie przyjmować leki immunosupresyjne, które zapobiegają procesowi odrzucania. Leczenie to jest konieczne przez cały okres funkcjonowania przeszczepu. Ponieważ efektem leczenia immunosupresyjnego jest częściowe pomniejszenie funkcji ochronnej układu odpornościowego, biorca musi szczególnie uważać na zdrowie i unikać potencjalnych infekcji. Zachowując pewną ostrożność – może prowadzić normalne życie, kontynuować naukę, podjąć pracę.

Biorca przeszczepu już na zawsze pozostaje pod opieką ośrodka transplantacyjnego. Regularne (co kilka miesięcy) wizyty i badania kontrolne pozwalają odpowiednio wcześnie ujawnić pogorszenie stanu zdrowia biorcy lub czynności przeszczepu i podjąć odpowiednie działania lecznicze.

Skuteczność transplantacji

Wyniki transplantacji narządów, tkanek i komórek w naszym kraju nie różnią się od wyników uzyskiwanych przez inne ośrodki europejskie.

Oznacza to, że średnio 80% osób, u których wykonano przeszczepienie przeżywa z prawidłową funkcją otrzymanych narządów 5 lat i dłużej. Do rekordzistów należą osoby żyjące z czynnym przeszczepem 30-40 lat.

Aktualności

Poznaj prawdziwe historie dawców i biorców oraz przeczytaj o wydarzeniach
ze świata transplantologii

Przejdź do aktualności