Chęć uratowania życia innych osób jest najczęstszą motywacją dla popierania donacji - Solidarnie dla transplantacji
Chęć uratowania życia innych osób jest najczęstszą motywacją dla popierania donacji

Wyniki sondażu społecznego (listopad 2020) dotyczącego postaw wobec donacji

Chęć uratowania życia innych osób jest najczęstszą motywacją dla popierania donacji (56%). Główną przyczyną sprzeciwu jest szok związany ze śmiercią (35%) oraz brak znajomości woli osoby zmarłej (34%).

Jak wskazują wyniki najnowszego sondażu społecznego (listopad 2020), zrealizowanego w ramach kampanii “Solidarnie dla transplantacji” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę Kanar, chęć uratowania życia innych osób jest najczęstszą motywacją dla popierania donacji (56%).

Z kolei główną przyczyną sprzeciwu jest szok związany ze śmiercią (35%) oraz brak znajomości woli osoby zmarłej (34%).  Zgodnie z polskim prawem każda osoba jest potencjalnym dawcą, chyba że za życia wyrazi swój sprzeciw w tej sprawie. W sytuacji, gdy rodzina wie, że zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu widzimy duże przyzwolenie społeczne na pobranie narządów (65%). Pokazuje to, jak ważne jest, by rozmawiać z bliskimi na temat donacji, by w tej niezwykle trudnej chwili nie mieli oni wątpliwości.

Jednocześnie, ponad połowa badanych (56%) pytanych o własną postawę wobec donacji zgadza się na pobranie narządów po swojej śmierci (widoczny lekki trend wzrostowy w porównaniu z badaniami z 2018 i 2019 roku). Co piąty badany jest w tym aspekcie niezdecydowany.

Zgoda na pobranie narządów po śmierci/ sondaż Kantar listopad 2020

Wiedza Polaków na temat podstaw prawnych pobierania narządów nadal nie jest wystarczająca. Choć rośnie liczba osób posiadających świadomość podstaw prawnych, to wiedza ta nadal nie jest poprawna.

Znajomość przepisów dotyczących donacji / sondaż Kantar, listopad 2020

Jednocześnie spadł odsetek osób niemających ugruntowanej wiedzy nt. śmierci człowieka. 69% Polaków wie, że śmierć jest jednoznaczna ze śmiercią mózgu.

Wiedza na temat śmierci / Sondaż Kantar, listopad 2020

Prowadzone w ramach kampanii “Solidarnie dla transplantacji” działania propagujące donację przyniosły efekt – wśród osób, które spotkały się z kampanią wzrósł pozytywny stosunek do dawstwa narządów (79%) oraz do ofiarowania własnych narządów (69%). Kampania zachęciła również niemal 2/3 osób (64%) do rozmów z bliskimi na temat dawstwa narządów.

 

Informacje o badaniu

  • CAPI wywiady, próba: N=1000, osoby powyżej 18 roku życia, Kantar, listopad 2020