Multimedialne wystawy przybliżające ideę dawstwa i proces leczenia przeszczepieniem podróżują po Polsce - Solidarnie dla transplantacji
Multimedialne wystawy przybliżające ideę dawstwa i proces leczenia przeszczepieniem podróżują po Polsce

Kielce, Warszawa, Legnica, Ostróda, Olsztyn, Łódź, Zakopane, Gliwice i Lublin – dzięki współpracy z lokalnymi samorządami mieszkańcy wspomnianych miast mieli możliwość zapoznania się z ideą dawstwa i kamieniami milowymi polskiej medycyny transplantacyjnej.

Historia medycyny transplantacyjnej oraz idea dawstwa i leczenia przeszczepieniem są tematami dwóch wystaw multimedialnych, które od 2019 roku odwiedzają polskie miasta.

Transplantologia jest wyjątkową dziedziną medycyny, ponieważ jej sukces jest możliwy tylko przy solidarnej współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą.

Aby upowszechnić tę wiedzę i zwiększyć poparcie społeczne dla dawstwa narządów, komórek i tkanek Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię „Solidarnie dla transplantacji”. Jednym z elementów kampanii są dwie wystawy multimedialne. Pierwsza z nich przedstawia historię osiągnięć polskiej transplantologii, druga – przybliża samą ideę dawstwa.

historia osiągnięć polskiej medycyny transplantacyjnej przeszczep Solidarnie dla transplantacji

Wystawę historyczną można już było oglądać  w Urzędzie Miasta Kielce, w Warszawie podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w szkole podstawowej w Legnicy, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Warszawie, podczas Arena Festival Film and Music w Ostródzie, w Urzędzie Miasta Olsztyn, w nowoczesnej przychodni w Łodzi,  podczas Marszu „Tak dla transplantacji” w Zakopanem, w Centrum Handlowym „Forum” w Gliwicach oraz w dwóch szpitalach w Lublinie.

Jednocześnie w grudniu 2019 r. powstała druga instalacja, przybliżająca samą ideę dawstwa. Wystawa przyciąga ciekawą formą i zachęca do interakcji. Trzy postaci symbolizują trzy grupy niezbędne do tego, by doszło do przeszczepienia: Biorców – pacjentów czekających na przeszczepienie, Dawców narządów, tkanek lub komórek oraz Specjalistów – szerokie grono wykwalifikowanych osób, zaangażowanych w cały proces transplantacji. Po zbliżeniu się do danej sylwetki odtwarzane jest nagranie, które głosem dawcy, biorcy lub specjalisty opowiada o swojej roli w procesie przeszczepienia i powiązaniu z pozostałymi dwoma grupami.

wystawa multimedialna o idei dawstwa Solidarnie dla transplantacji

W 2020 roku, obie instalacje, na zaproszenie lokalnych samorządów, odwiedzą kolejne polskie miasta.

Wystawy, realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Solidarnie dla transplantacji”, wspierają pozostałe działania tej akcji na rzecz upowszechniania idei dawstwa.

W 2018 roku ruszyła szeroko zakrojona akcja edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów i alumnów. W całej Polsce, do końca 2020 roku, odbędzie się ponad 400 spotkań, obejmujących lekcje na temat transplantologii: historii polskiej medycyny transplantacyjnej, rodzajów przeszczepów, tematyki dawstwa, przebiegu transplantacji, życia z przeszczepem. Zagadnienia omawiane w trakcie spotkań zostały także przystępnie opracowane w formie materiałów edukacyjnych (aktywny PDF), które są przekazywane uczestnikom i pedagogom. Można także pobrać je tutaj.

Więcej informacji o leczeniu przeszczepieniem oraz o działaniach zaplanowanych w ramach kampanii można znaleźć na stronie: zgodanazycie.pl. Można tu znaleźć kluczowe informacje o tym:

Kampania jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowana ze środków Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.