Stowarzyszenia pacjentów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
www.osod.info

Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie”
www.przeszczep.pl

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc
www.przeszczepserca.pl

Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi
sts-zg.pl

Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca „Nowe Serce”
stowarzyszenienoweserce.business.site

Fundacja Urszuli Jaworskiej
www.fundacjauj.pl

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”
www.podarujzycie.org

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji
www.sportpotransplantacji.org.pl

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
www.krewniacy.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”
www.prometeusze.pl

Polskie Amazonki Ruch Społeczny
www.ruchspoleczny.org.pl

INSTYTUCJE RZĄDOWE

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
www.poltransplant.org.pl

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
www.kcbtik.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl 

INNE

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
www.uniatransplantacyjna.pl

Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny”
www.fundacjacrm.pl

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych
pskt.org

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
p-t-t.org

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
www.dawca.pl

Program „Żywy dawca nerki”
www.zywydawcanerki.pl

„Bieg po nowe życie”
www.biegponowezycie.pl

Fundacja „Pasjonaci Życia”
transplantologia.info

Centrum Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

Federacja Pacjentów Polskich
federacjapp.pl

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
www.prawapacjenta.eu 

NGO Portal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.pl