Dawca - Solidarnie dla transplantacji
Odtwórz film

Oni już zdecydowali

Poznaj historię tych osób, które zdecydowały się na bycie dawcą.

 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
  Przemysław Saleta
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film
  Przemysław Saleta
 • Odtwórz film
 • Odtwórz film

Dowiedz się najważniejszych informacji dotyczących przeszczepów

Przeczytaj więcej jak ważne jest bycie dawcą

Jak zostać dawcą narządów, tkanek lub komórek do przeszczepienia?

Każdy może zostać dawcą narządów, tkanek lub komórek do przeszczepienia! Chcesz wiedzieć, w jaki sposób?

W Polsce jest świadomość tego, że po śmierci można darować swoje narządy i tkanki innym, tj. osobom chorym, których narządy i tkanki nie działają. Zgodnie z prawem, mogą być one pobrane od każdego, kto nie sprzeciwił się temu za życia (nie złożył sprzeciwu pisemnie, ustnie lub poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów). Tak więc możesz zostać dawcą, jeżeli nie odmówisz.

Swoją pozytywną postawę wobec dawstwa możesz wyrazić aktywnie; wypełnij i miej przy sobie świadectwo woli oddania po śmierci części siebie dla ratowania innych oraz poinformuj o tym swoich bliskich. Dobrze, aby wiedzieli jakie w tej sprawie masz poglądy.

Przeszczepianie jest po prostu dobre, ratuje życie
wielu chorym, a dawstwo nie przynosi dawcy szkody.
Przeszczepów brakuje.

W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje
w każdej chwili ponad 5 000 chorych

 • 1 700 oczekuje na
  przeszczepienie narządu

 • 500 oczekuje na
  przeszczepienie szpiku

 • 3 000 oczekuje na
  przeszczepienie rogówki

Liczba wykonywanych rocznie przeszczepień, choć stale rośnie nie pokrywa
takich potrzeb. Część chorych nie doczekuje przeszczepienia.

Jak możesz pomóc

 • Jakie narządy mogę oddać do
  przeszczepienia po śmierci?
 • Jakie narządy mogę oddać do
  przeszczepienia za życia?
 • W jaki sposób mogę oddać
  komórki krwiotwórcze?
Po śmierci można oddać do przeszczepienia nie tylko narządy (serce, wątrobę, trzustkę, płuca, nerki, jelito) ale także rogówki i inne tkanki (skórę, kości, zastawki serca). Możesz uratować życie co najmniej sześciu chorym. Większość schorzeń własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia się narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecydują, czy twoje narządy będą bezpieczne dla biorców.
Także za życia możesz ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi! Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, możesz z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki. Jeżeli ktoś z Twoich bliskich (krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek) potrzebuje przeszczepu nerki, możesz mu ją ofiarować. Potrzebna jest zgoda Twoja i biorcy. Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpić o zgodę sądu, co zapobiega ewentualnym nadużyciom.
Komórki krwiotwórcze (szpiku lub krwi obwodowej) możesz ofiarować anonimowo chorym z dowolnego kraju świata. Aby zostać potencjalnym dawcą, zarejestruj się w jednym z kilkunastu w Polsce ośrodków dawców szpiku, poszukaj szczegółowych informacji na stronie https://www.szpik.info/. Zanim zostaniesz żywym dawcą lekarze poinformują Cię o ewentualnym ryzyku, a także zrobią Ci wszystkie niezbędne, bardzo szczegółowe badania dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa biorcy. Zarówno Ty, jak i osoba przez Ciebie obdarowana, zostaniecie szczegółowo poinformowani przez lekarza o możliwych następstwach zabiegu.

Zgoda na zostanie dawcą

Nie musisz deklarować, że chcesz, by po śmierci pobrano Twoje narządy tkanki i komórki do przeszczepienia. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od 1 lipca 2005 roku przepisami każda osoba zmarła może być dawcą, chyba że za życia zgłosi w tej sprawie swój sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (CRS).

Wyrażenie sprzeciwu

 • Osobiście lub listownie
 • Jako opiekun prawny

Rejestracja w CRS jest możliwa osobiście bądź listownie w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant w Warszawie, po wypełnieniu dostępnego w internecie formularza zgłoszenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów. Osoba zgłaszająca sprzeciw otrzymuje listowne potwierdzenie, że wpis do Rejestru został wprowadzony, wraz z informacją, od kiedy on obowiązuje. Jeżeli w formularzu rejestracyjnym pojawią się błędy wówczas zgłaszający otrzyma zawiadomienie o tym fakcie, a wpis do rejestru nie zostanie dokonany.

Można też nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie sprzeciwu, bądź zadeklarować sprzeciw przed dwoma świadkami, którzy będą w stanie pisemnie tę informację potwierdzić. Zadeklarowany sprzeciw można w dowolnym momencie wycofać, przesyłając do Poltransplantu wniosek o wykreślenie wpisu sprzeciwu w CRS.

W przypadku osób małoletnich o wpisaniu do CRS decyduje ich opiekun prawny. W przypadku osób małoletnich, które ukończyły 16 lat, o wpisaniu do CRS może zadecydować również sam małoletni. Zadeklarowany sprzeciw można w dowolnym momencie wycofać, przesyłając do Poltransplantu wniosek o wykreślenie wpisu sprzeciwu w CRS.

Twoje zdanie się liczy

Pamiętaj, że choć w Polsce – jak w większości krajów – prawo nie wymaga zgody rodziny zmarłego na pobranie narządów lub tkanek do przeszczepienia, to w każdym przypadku przed pobraniem rozmowa z rodziną ma miejsce. Lekarz lub koordynator transplantacyjny informują w czasie takiej rozmowy o zamiarze pobrania narządów oraz pozyskują wiedzę na temat stanowiska zmarłego, jakie ten za życia miał wobec dawstwa.

Dlatego jeżeli chcesz być dawcą i nie zarejestrowałeś swoich danych w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, porozmawiaj z rodziną. Podziel się z nimi swoją decyzją i poproś o respektowanie Twojej woli.

Aktualności

Poznaj prawdziwe historie dawców i biorców oraz przeczytaj o wydarzeniach
ze świata transplantologii

Przejdź do aktualności