O akcji - Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie dla transplantacji

„Solidarnie dla transplantacji” to kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Zdrowia realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji.

By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność, bo leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów. Każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą.

Kampania kontynuuje i rozwija działania rozpoczęte w 2015 roku pod hasłem „Zgoda na życie”.

Zaplanowane aktywności (m.in. kampania reklamowa w mass mediach, spotkania edukacyjne w szkołach, na uniwersytetach i w seminariach duchownych, spotkania ze specjalistami, wystawy, współpraca z samorządami, przygotowania do obchodów Europejskiego Dnia Donacji 2020) będą realizowane do końca 2020 roku.

Od 2018 r. w ramach kampanii prowadzimy akcje edukacyjne kierowane do:

 • Młodzieży, dzieci i studentów

  Jesienią 2018 r. ruszyła szeroko zakrojona akcja edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów i alumnów. W całej Polsce, do końca 2020 roku odbędzie się ponad 400 spotkań – lekcji na temat transplantologii: historii polskiej medycyny transplantacyjnej, rodzajów przeszczepów, tematyki dawstwa, przebiegu transplantacji, życia z przeszczepem, akcentując ideę solidarności.

  Zagadnienia omawiane w trakcie spotkań zostały także przystępnie opracowane w formie materiałów edukacyjnych (aktywny PDF), które są przekazywane uczestnikom i pedagogom.

  Pobierz materiały edukacyjne dla uczniów.
 • Pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego

  Od jesieni 2018 r. prowadzimy spotkania edukacyjne na temat transplantacji nerek w stacjach dializ: dla pacjentów i ich rodzin oraz dla pracowników stacji. Do końca 2020 roku odbędzie się ponad 100 takich spotkań.

 • Lokalnych samorządów i mieszkańców

  W ramach współpracy z samorządami polskie miasta odwiedzają dwie multimedialne wystawy. Pierwsza z nich prezentuje ponad 50-letnią historię osiągnięć polskiej medycyny transplantacyjnej. Druga, w interaktywny sposób przekazuje ideę kampanii pokazując, że leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji 2020

Wraz ze startem kampanii rozpoczęto przygotowania do obchodów Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji w 2020 roku. Polska będzie gospodarzem tego wydarzenia. Więcej informacji – wkrótce.

Strona internetowa „zgodanazycie.pl”

Niniejsza strona internetowa „zgodanazycie.pl” ma uzupełniać działania informacyjno- edukacyjne kampanii, stanowiąc przystępne kompendium wiedzy.

Działania komunikacyjne Kampanii uzupełniają tematyczne posty publikowane w mediach społecznościowych (dzięki wsparciu partnerów, m.in. Poltransplantu). Kampanię uzupełnia realizacja trzech fal badań sondażowych dotyczących wiedzy Polaków o przeszczepach, znajomości polskiego prawodawstwa i postaw wobec dawstwa.

Realizatorem kampanii jest Fabryka Komunikacji Społecznej, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Przydatne linki