Tak dla transplantacji! Wystawa w Olsztynie - Solidarnie dla transplantacji
Tak dla transplantacji! Wystawa w Olsztynie

Przeszczepy od lat pomagają ratować ludzkie życie. Wystawę promującą tę gałąź medycyny można oglądać w olsztyńskim ratuszu do końca lipca br.

Wystawa w Olsztynie

W szpitalu wojewódzkim w Olsztynie każdego roku przeszczepianych jest ok. 30 nerek. Aby więcej potrzebujących osób było w całej Polsce leczonych tą metodą Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną “Solidarnie dla transplantacji”. Jej celem jest zbudowanie poczucia solidarności, bowiem leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym dawcy, biorcy i specjalistów. Każdy z nas jest częścią tej metody leczenia – każdy za nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą.

Polska transplantologia rozwija się od ponad 50 lat. Przez ten czas z sukcesem wprowadzane były przeszczepienia kolejnych narządów. Wszystkie te sukcesy są przedstawione w postaci multimedialnej instalacji, którą do końca lipca br. można oglądać w Urzędzie Miasta Olsztyn, przy pl. Jana Pawła II 1 (na pierwszym piętrze nad głównym holem).

Wystawa multimedialna o leczeniu przeszczepami w Olsztynie
fot. Urząd Miasta Olsztyn